Motorni sekaci

Za upotrebu na gradilištima STIHL sekači su pravi izbor. Namenski konstruisani za zahtevne zadatke, ovi snagatori ne prave kompromis sa kvalitetom. Pouzdani su i dugotrajni. Sa njima umanjujete svoje troškove a  povećavate učinak. Ovo je dovoljno razloga da se ovi sekači nalaze na svakom gradilištu.