Nekoliko prakticnih saveta u vezi motornih testera

Odrzavanje maca motorne testere
April 7, 2012
  • Skoro sva oštećenja na radnim delovima motorne testere prouzrokujemo nepravilnom pripremom lanca (oštrenjem, napinjanjem)
  • Novi lanac nekoliko sati namočimo u ulje da ga dekonzervišemo i nauljimo.
  • Posle nameštanja na mač, lanac ostavimo nekoliko minuta da se okreće pod delimičnim gasom motorne testere.
  • Nepravilno napet lanac opasan je i prouzrokuje oštećenja na svim radnim delovima motorne testere.
  • Pravilno zategnut lanac naleže na mač, možemo ga sa rukom povući po žlebu a da pri tome ne pomeramo motornu testeru.
  • Za dobro održavanje radnih delova trebalo bi uvažavati uputstva proizvođača i upotrebljavati odgovarajući alat.
  • Kod rada u šumi mora se uvek imati sa sobom dodatni lanac za slučaj da se jedan pokida ili jako ošteti.
  • Jedan mač i jedan pogonski točak moraju kod pravilnog održavanja da izdrže 3-4 lanca.

Comments are closed.