Lanac motorne testere

Odrzavanje maca motorne testere
April 7, 2012
Md Stil Zajecar Srbija STIHL
April 14, 2012

Lanac je najznačajniji deo motorne testere. Svi ostali delovi joj pomažu, da može da obavi svoj rad – da reže. Sastavljen je iz sledećih delova:

  • Pogonski članovi – omogućavaju kretanje lanca preko pogonskog točka, vode lanac, prenose mazivo na članke testere i na klizne površine u žlebu mača, kojeg i čiste
  • Spojni članovi – sa donjim delom klize po žlebu mača. Spajaju pogonske članove i članove rezača
  • Kovice – u poprečnom pravcu spajaju članove lanca
  • Rezači – prerezuju drvna vlakna

Kada kupujemo lanac za motornu testeru potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

  • na korak lanca (polovina dužine izmeđju tri uzastopne kovice), koji mora odgovarati pogonskom točku testere – oznake .325″ , 3/8″ , .404″ … zavisno od testere
  • na debljinu pogonskog člana, koji mora odgovarati širini žleba na maču
  • na dužinu lanca (broj članova) u zavisnosti od mača

Comments are closed.